Samsung’s ‘The Next Big Thing’ reclamecampagne maakte Apple onzeker

In een land hier ver, ver vandaan is inmiddels rechtszaak nummer zoveel van start gegaan tussen de grote patent-kemphanen Apple en Samsung. Hoewel Amerikaanse juridische conflicten niet zo interessant zijn voor de Nederlandse Galaxy gebruiker, leveren ze vaak wel opmerkelijke inzichten op in het reilen en zeilen van grote bedrijven. Zoals, in dit geval, Apple.

samsung-next-big-thing-video-keerpunt Samsung's 'The Next Big Thing' reclamecampagne maakte Apple onzeker

Toen Samsung de Galaxy S3 lanceerde in de VS, ging dit gepaard met een grootschalige reclamecampagne onder de noemer ‘The Next Big Thing Is Already Here‘. In de video positioneerde Samsung zich zonder schroom als dé uitdager van Apple. Hoewel Samsung dit een jaar eerder ook al had gedaan na de release van de Galaxy S2, groeide het Galaxy S3 filmpje in rap tempo uit tot best bekeken gadget viral reclame van 2012.

De impact van deze campagne resulteerde er zelfs in dat de Wallstreet Journal zich afvroeg: ‘Has Apple lost its cool to Samsung?’ Die boodschap ging niet aan Apple topman Phil Schiller voorbij, die aan Tim Cook voorstelde om een nieuwe PR partner te zoeken. Zelfs Apple’s board of directors zou menig discussie hebben gevoerd over de kwestie.

Maar, zo horen we je denken, waarom is dit überhaupt relevant? Een cruciale vraag die herhaaldelijk opduikt in de juridische strijd tussen Apple en Samsung is wat precies de drijfveer achter de rechtszaken is. Is het een droge kwestie die inderdaad slechts gaat om al-dan-niet-terecht gepatenteerde softwarematige snufjes? Of wordt Apple wel degelijk ook gedreven door de angst dat de concurrentie – Samsung in het bijzonder, Android in het algemeen – een bedreiging vormt voor Apple’s businessmodel? Of met andere woorden: is Apple bezig haar intellectueel eigendom te verdedigen, of is dit slechts een excuus om de concurrentiestrijd in de rechtbank, en niet op de vrije markt aan te gaan?

Op deze cruciale vraag zal de Amerikaanse rechter vroeg of laat antwoord moeten geven – wij gaan er zeker geen vingers aan branden hier. Maar de hierboven beschreven impact van Samsung’s reclamecampagne laat zien dat binnen Apple’s top de mening leeft dat er méér op het spel staat dan een paar technische patentjes.

(via)

Galaxy deal tips

Praat mee