Rond is geen gimmick: onverwachte voordelen van de Samsung Galaxy Round

Oké, we geven het toe: voor een toestel dat nooit in ons land verkrijgbaar zal zijn, houdt de Samsung Galaxy Round de gemoederen hier toch aardig bezig. Fijn dus, als daar bij nader inzien ook een goede rechtvaardiging voor blijkt, in de vorm van een gedegen onderzoek door de experts van Display Mate. Wat blijkt: de kromming van het scherm is wel degelijk méér dan een gimmick.

samsung-galaxy-round-voordelen Rond is geen gimmick: onverwachte voordelen van de Samsung Galaxy Round

Eerder al noemden we de technologie van de Galaxy Round ‘revolutionairder dan het toestel zelf doet vermoeden’. Het tijdperk van het platte scherm is voorbij, en de deur staat open voor eindeloos veel nieuwe mogelijkheden. Maar ook als de fanfare ter begeleiding van dit soort uitspraken weer naar huis is, biedt de kromming van het scherm verrassende voordelen.

Zo is de kromming subtiel, maar zorgt er toch voor dat het een stuk lastiger is voor omstanders om mee te gluren op het scherm van de Round. Met andere woorden: de gebruiker heeft meer privacy.

Misschien nog belangrijker is het feit dat het gekromde scherm veel minder licht reflecteert – door de vorm wordt buitenlicht beter verstrooid, wat de leesbaarheid in alle omstandigheden ten goede komt.

Bij dit laatste effect kan nog worden opgeteld dat het scherm niet van glas maar van kunststof is. Ook dit verminderd duidelijk reflectie, en omdat de bovenlaag dunner is, ligt het beeld nog dichter onder het oppervlak van het toestel. Volgens Display Mate is dit effect duidelijk merkbaar.

Het is natuurlijk wel zo eerlijk om aan te merken dat de Oled experts van OLED.at vermoeden dat de Galaxy Round helemaal geen op kunststof gebaseerd Youm scherm heeft. Toch lijkt het onderzoek van Display Mate dit te ontkrachten. OLED.at’s vermoedens zijn gebaseerd op het feit dat Samsung nergens het woord Youm liet vallen in relatie tot de Round – niet op een onderzoek van het toestel zelf.

Al met al lijkt het gebogen ontwerp van de Galaxy Round op het eerste gezicht danwel een gimmick, maar er lijken wel degelijk belangrijke voordelen aan het idee te kleven. Hopelijk zien we die in de toekomst ook terug in een toestel dat wél op onze eigen markt verschijnt.

(via)

Galaxy deal tips

Praat mee