Is dit nu wel of niet de Samsung Galaxy S2 Plus?

samsung-galaxy-s2-plus-2-fake-300x292 Is dit nu wel of niet de Samsung Galaxy S2 Plus?De Russische insider Eldar Murtazin was weer eens bezig: hij lekte via Twitter een afbeelding van een toestel dat om allerlei redenen best wel eens de nog niet aangekondigde Samsung Galaxy S2 Plus zou kunnen zijn. Zelf weigerde hij het toestel te benoemen – naar eigen zeggen omdat er genoeg mensen zouden zijn die wel weten om welk toestel het gaat.

Gezien de gelijkenis met de huidge Samsung Galaxy S2 is het natuurlijk logisch om te denken dat het inderdaad om de Galaxy S2 Plus gaat. Echter, zoals een aantal blogs op internet al scherp opmerkten is er nogal wat aan te merken op de afbeelding. Zo zijn er langs de rand van het scherm een aantal ‘slordigheidjes’ te zien die er op zouden kunnen wijzen dat het gewoon om een snel in elkaar geflanst photoshop projekt gaat, waarvan de oorsprong overal kan liggen.

Misschien ook dat het plaatje wel degelijk van Samsung zelf komt,  maar dat het ook daar gaat om een voortijdig onderschepte afbeelding die nog bijgeschaafd moet worden voordat de Galaxy S2 Plus aan de wereld getoond gaat worden.

In ieder geval zijn er redenen om aan te nemen dat het hier misschien om een verwarrende ‘hoax’ gaat – of niet. Bij dhr. Murtazin weten we tenslotte nooit of hij nu gewoon aan het dollen is, of dat hij inderaad unieke informatie prijsgeeft.

Galaxy deal tips

Praat mee